Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2010

Εκτροφή σαλιγκαριών

Η εγκατάσταση μονάδων εκτροφής σαλιγκαριών αποτελεί μια δραστηριότητα που κερδίζει συνεχώς έδαφος και γίνεται όλο και πιο δημοφιλής τόσο μεταξύ των επαγγελματιών του χώρου της γεωργίας, όσο και ενδιαφερόμενων που δεν έχουν ασχοληθεί προηγουμένως με τη γεωργία.
Πλεονεκτήματα της εκτροφής σαλιγκαριών είναι η σχετικά εύκολη κατασκευή της μονάδας εκτροφής καθώς και η εύκολη καθημερινή της λειτουργία. Αξιοσημείωτη όμως είναι και η δεδομένη ζήτηση που υπάρχει για το προϊόν σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών μπορούν να ενταχθούν για επιδότηση τόσο στα Σχέδια Βελτίωσης που αναμένονται άμεσα όσο και στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο που επίσης αναμένεται με σημαντικές αλλαγές.

ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ (ανάλογα με το πρόγραμμα):
  • Αγορά οικοπέδου (ως 10% της συνολικής επένδυσης)
  • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου - Χωματουργικές εργασίες
  • Περίφραξη της μονάδας εκτροφής και περίφραξη του χωραφιού
  • Κτιριακές εγκαταστάσεις - Αποθηκευτικοί χώροι
  • Εξοπλισμός σαλιγκαροτροφείου (δίχτυα, πάσσαλοι, γάντζοι, εξοπλισμός άρδευσης, κλουβιά συλλογής, φίλτρα νερού, ανεμιστήρες, διαλογητήρια κτλ.)
  • Μηχανολογικός εξοπλισμός (μηχανήματα εργασιών, φρεζάκι, χλοοκοπτικό, γεννήτρια, φωτισμός κτλ.)
  • Γεώτρηση - Αποστραγγιστικά έργα
  • Συστήματα αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης
  • Μεταφορικά μέσα διακίνησης υλικών εντός της μονάδας
  • Δαπάνες τεχνογνωσίας για την εγκατάσταση της μονάδας

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται στο 2010 η έκδοση του νέου τροποποιημένου Αναπτυξιακού Νόμου. Στον αναπτυξιακό εντάσσονται υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ σύνολο δραστηριοτήτων της οικονομίας (γεωργία, κτηνοτροφία, μεταποίηση, εμπόριο, τουρισμός, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.α.).

Στις επιλέξιμες δράσεις του Αναπτυξιακού Νόμου αναμένεται να είναι και οι μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών. Τα ποσοστά επιδότησης εξαρτώνται από την περιοχή της επένδυσης, τη δραστηριότητα και το μέγεθος της επιχείρησης.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Τα σχέδια βελτίωσης είναι επενδυτικά προγράμματα που απευθύνονται σε κατά κύριο επάγγελμα γεωργούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο πρωτογενή τομέα.

Το σύνολο των επενδύσεων για την ίδρυση ή εκσυγχρονισμό των γεωργικών - κτηνοτροφικών μονάδων (μεταξύ των οποίων και μονάδων εκτροφής σαλιγκαριών) επιδοτείται με 40% έως 60%.

Αν κάποιος δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα γεωργός δίνεται η δυνατότητα να ενταχθεί σε σχέδιο βελτίωσης αφού προηγουμένως ενταχθεί στο πρόγραμμα Νέων Γεωργών .

*Σημειώνεται πως τα προγράμματα δεν έχουν ακόμη βγει στην οριστική του μορφή.

Διάθεση των σαλιγκαριών προς πώληση σε εξασφαλισμένη αγορά του εξωτερικού μέσω σύμβασης ανάμεσα στον εκτροφέα και την εταιρεία που αναλαμβάνει την αγορά με προσυμφωνημένη τιμή.

Επισκέψιμη μονάδα εκτροφής σαλιγκαριών βρίσκεται σε περιοχή του Κιλκίς. Αξίζει να την επισκεφτεί ο κάθε ενδιαφερόμενος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξειδικευμένα στελέχη της EnGnosi.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου