Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012

Κείμενο πλαισίου για την εκτροφή και εμπορία σαλιγκαριών ετοιμάζει το ΥπΑΑΤ

Κείμενο πλαισίου για την εκτροφή και εμπορία σαλιγκαριών ετοιμάζει το ΥπΑΑΤ Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εκτιμώντας το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον και ειδικότερα των νέων, σχετικά με την εκτροφή και την παραγωγή σαλιγκαριών, θεωρεί αναγκαία την υπεύθυνη και συστηματική καθοδήγησή τους, έτσι ώστε να ενισχυθεί αυτή η επενδυτική δραστηριότητα αλλά και να αποφευχθούν, όσο είναι το δυνατό τα πιθανά άστοχα επιχειρηματικά ρίσκα. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΥπΑΑΤ προσθέτοντας επίσης ότι ετοιμάζεται κείμενο πλαισίου για την εκτροφή και εμπορία σαλιγκαριών.
Ειδικότερα, η ανακοίνωση αναφέρει: «Για το σκοπό αυτό, εκπονείται ήδη από τις αρμόδιες Γενικές Δ/νσεις Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής κείμενο πλαισίου, το οποίο θα καλύπτει με κατευθύνσεις-οδηγίες όλα τα στάδια από την εγκατάσταση και την εκτροφή, έως την εμπορία και την τελική διάθεση του προϊόντος στην αγορά.

Συγκεκριμένα οι άξονες του πλαισίου θα αφορούν:

 • Την καταχώρηση των μονάδων εκτροφής σαλιγκαριών σε επίπεδο περιφέρειας και χορήγηση σχετικού αριθμού-κωδικού καταχώρησης.
 • Τη θεσμοθέτηση κανόνων τυποποίησης και συσκευασίας του τελικού προϊόντος.
 • Τη δυνατότητα αύξησης της προστιθέμενης αξίας του τελικού προϊόντος, μέσω πιστοποίησης για τα σαλιγκάρια και καθορισμού προδιαγραφών όσον αφορά στην εκτροφή αυτών.
 • Τη δυνατότητα ένταξης των εκτροφών σαλιγκαριού στις επιλέξιμες με μίσθωση διαθέσιμες κοινόχρηστες εκτάσεις με σκοπό την άσκηση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας.

Τέλος, επισημαίνεται ότι ήδη οι μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών έχουν ενταχθεί ως επιλέξιμη δραστηριότητα:

 • Στα Μέτρο 112 «Νέοι Αγρότες» και Μέτρο 121 «Σχέδια Βελτίωσης» στο (Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013), ενώ η ίδρυση – επέκταση μονάδων μεταποίησης σαλιγκαριών έχει ενταχθεί ως επιλέξιμη δραστηριότητα και στο Μέτρο 123 Α του ιδίου προγράμματος.
 • Στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/1-2-2011) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας».                                                                                               ΠΗΓΗ:stasi-zois.blogspot.com

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ.

«ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΙΑ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ (ΑΝΟΙΚΤΟΥ & ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ)»

                                               «ΣΤΑΣΗ  ΖΩΗΣ» 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ  ΣΕ  ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΩΝ  ΠΟΛΙΤΩΝ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΑ  ΤΗΣ  ΝΕΑΣ  ΓΕΝΙΑΣ.

ΘΕΜΑ: «ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΙΑ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΚΑΙ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΜΟΝΑΔΑΣ  ΕΚΤΡΟΦΗΣ  ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ  (ΑΝΟΙΚΤΟΥ  &  ΚΛΕΙΣΤΟΥ  ΤΥΠΟΥ)»


Η «ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ»   σε  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  με  το  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΙΑΣ  ΕΛ.Ι.ΣΑ  στα πλαίσια της Δημιουργίας, Εφαρμογής και Υλοποίησης Ανθρωπιστικών Δράσεων και Προγραμμάτων ΘΕΤΕΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ την πραγματοποίηση μιας σειράς Διημερίδων και Σεμιναρίων για την επιμόρφωση σε Αγροτικές Δραστηριότητες και Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση των πολιτών και ειδικά της Νέας Γενιάς. 
Σκοπός της «ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ»   είναι η ΣΤΗΡΙΞΗ και η ΑΝΑΠΤΥΞΗ εναλλακτικών οικονομικών δραστηριοτήτων συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική ανάπτυξη της υπαίθρου και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της εσωτερικής μετανάστευσης και της γήρανσης του πληθυσμού που πλήττουν τις περιοχές της πατρίδος μας.
Οι Hμερίδες,  Διημερίδες  και  τα  Σεμινάρια  υπόσχονται να δώσουν στους εκπαιδευόμενους όλες εκείνες τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται προκειμένου να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο περιουσιακά στοιχεία (κτήματα) τα οποία βρίσκονται σε αδράνεια για την συμπλήρωση του εισοδήματός τους. 

Ημερομηνία  διεξαγωγής  Hμερίδας :  10η Μαρτίου  2012.
Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο   METROPOLITAN  Συγγρού  265  Αθήναι
Το Metropolitan Hotel βρίσκεται μπροστά στο Ολυμπιακό Πάρκο Φαλήρου, κοντά στη θάλασσα,  3  λεπτά  έναντι  Ωνασείου.
Ώρες: 09.30:00-19:00 
Διάταξη Αίθουσας : Θεατρική
Εξοπλισμός / audiovisual
Data Projector, Οθόνη 2Χ2, Podium, Flip Ch

ΚΥΡΙΟΙ  ΟΜΙΛΗΤΕΣ
•    Θεόδωρος Κασσίμης
•    Αθανάσιος Γκόγκας Βιολόγος M.Sc
•    Dr. Χαράλαμπος Κιαγιάς 
•    Φαίδων Χηνιάδης  Γεωπόνος M.Sc
•    Χρήστος Παπαμάνθος  Γεωπόνος M.Sc


Αναλυτικό Πρόγραμμα Ημερίδας

Αναλυτικό Πρόγραμμα
09.30-10.00            Προσέλευση – Εγγραφές
10.00-10.15            Καλωσόρισμα,  Σκοπός  της  Ημερίδας  και  της      «ΣΤΑΣΗ  ΖΩΗΣ».
  10.15-10.30            Ελληνικό Ινστιτούτο Σαλιγκαροτροφίας: Σκοπός –    
                                  Δράσεις.
10.30-11.15             Εδώδιμα, εκτρεφόμενα και εμπορεύσιμα είδη
                               Σαλιγκαριών.
11.15–12.15            Εκτροφή Σαλιγκαριών - Ιστορική αναδρομή – Η 
                                 Ελληνική πραγματικότητα.

13.00–13.30             Διάλειμμα Καφέ       

13.30-14.30             Εκτατική  εκτροφή σαλιγκαριών (ανοιχτού τύπου):
                                 -Τεχνικά χαρακτηριστικά
                                -Ανάλυση μεθοδολογίας
                                 -Αποτελέσματα.
14.30-15.30             Εντατική εκτροφή  (κλειστού τύπου):
                                 -Τεχνικά χαρακτηριστικά
                                 -Ανάλυση μεθοδολογίας
                                 -Παραγωγική διαδικασία
                                -Αποτελέσματα.

15.30–16.00            Ελληνική – Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ίδρυση και
                                 λειτουργία μονάδων εκτροφής σαλιγκαριών.

16.00-16.30            «Ποιοτικά χαρακτηριστικά εκτρεφόμενων
                                 Σαλιγκαριών».

16.30-17.00           «Οικονομικά αποτελέσματα. Ανάλυση κόστους 
                                εγκατάστασης – κόστους παραγωγής».
17.00-17.30           «Σύστημα  ολοκληρωμένης διαχείρισης στην εκτροφή
                                Σαλιγκαριών».
17.30-18.30            Εμπόριο εκτρεφόμενων σαλιγκαριών.

                               Προοπτικές και στρατηγική ανάπτυξης εκτροφής
                               Σαλιγκαριών  στην Ελλάδα.
                               Αλήθειες και ψέματα σχετικά με την εκτροφή και το
                               Εμπόριο  Σαλιγκαριών - Δεδομένα που πρέπει να
                               αξιολογήσουμε πριν επενδύσουμε στην  
                               Σαλιγκαροτροφία.

18.30-19.00           Ερωτήσεις – ΣυζήτησηΟι  ενδιαφερόμενοι θα  μπορούν  να  στείλουν  την  Αίτηση    Συμμετοχής  συμπληρωμένη  με  e-mail  efizissi@stasi-zois.gr  ή   στο  Τηλ.: 210-9889877  ώστε  να  τηρηθεί  σειρά  προτεραιότητας.
Τηλ: 210-9889877,  69761.75145
Το  Σεμινάριο  τελεί  υπό  την  Αιγίδα  του  Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων.
Αυστηρά  περιορισμένος  αριθμός  ατόμων.                                                       ΠΗΓΗ:stasi-zois.blogspot.com

ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΙΑ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΡΟΦΗΣ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ (ΑΝΟΙΚΤΟΥ & ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ)»

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ   ΤΗΣ «ΣΤΑΣΗΣ ΖΩΗΣ»   ΜΕ  ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΙΑ.  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΚΑΙ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΜΟΝΑΔΑΣ  ΕΚΡΟΦΗΣ  ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ  (ΑΝΟΙΚΤΟΥ  &  ΚΛΕΙΣΤΟΥ  ΤΥΠΟΥ)»
Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία στο παρόν έντυπο και να το αποστείλετε με email στο: efizissi@stasi-zois.gr  (Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κα Έφη  Ζήση  210-9889877,  69761.75145)
 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ:

Α.Φ.Μ.  :                                                             Δ.Ο.Υ.:                                                                                                    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ : 

Ε-MAIL :

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:                                              ΚΙΝΗΤΟ:                               ΦΑΞ :

Επιθυμώ να λάβω μέρος στο  Σεμινάριο  που θα γίνει  στην  Αθήνα  στις  10  Μαρτίου  2012:

Ημερομηνία: …./.…/……..         Πόλη:………………………..
Με θέμα:  Σαλιγκαροτροφία.  Οργάνωση  και  Διαχείριση  Μονάδας  Εκτροφής  Σαλιγκαριών   (Ανοικτού   &  Κλειστού  Τύπου)».
Συμμετοχή   ανά  άτομο για  την  Hμερίδα:  80 €Τρόπος Πληρωμής
Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό:

Τραπεζικοί Λογαριασμοί:
ΤΡΑΠΕΖΑ              ΑΡ. ΛΟΓ/ΜΟΥ                     ΙΒΑΝ
ALPHA BANK    132-002101-151567               GR 33 0140 1320 0210 1151 567
              
Αιτιολογία: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ»
Παρακαλείσθε να αποστείλετε το αποδεικτικό της κατάθεσης στο οποίο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σας για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή σας.


ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                               ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ


 ……………………….…………………….            …………………………………………………….                                                                             ΠΗΓΗ:stasi-zois.blogspot.com

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

Εκτροφή Σαλιγκαριών

        κάντε  κλίκ πάνω             

 άλλα συστήματα εκτροφής :
είναι περίπου σαν τα Ανοιχτά Ιταλικού τύπου με την βασική διαφορά ότι :
 • η τροφή τους αποτελείται  εκ των πλείστων από φυράματα
 • τα φυτά που υπάρχουνε μέσα δεν χρησιμεύουν τόσο πολύ ως τροφή αλλά περισσότερο ως μέσο για σκίασης  & μηχανισμός συγκράτησης της  Υγρασίας
υπάρχουν και άλλα συστήματα εκτροφής σαλιγκαριών
  
μόνο που αυτή την στιγμή  εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει η παροχή  της  απαραίτητης  & εγγυημένης και υπεύθυνης τεχνογνωσίας πάνω στην συγκεκριμένη μέθοδο εκτροφής      ( φυσικά κάποιοι αρκετά ανοιχτόμυαλοι &  πρωτοπόροι εκτροφείς έχουν ήδη ξεκινήσει τους πειραματισμούς - τουλάχιστον 3 εκτροφείς  εντός της ελληνικής Επικράτειας  έχουν πέσει στην αντίληψη του επιφαινόμενου Συντάκτη , πολύ πιθανόν να υπάρχουν πολλoί περισσότεροι : 
η κατασκευή- εκτροφή θυμίζει πάρα  πολύ τις  
υπάρχει και ένα σύστημα ’μικτού τύπου
το οποίο όμως είναι αρκετά  “επαγγελματικό”  και απαιτεί  προχωρημένο στάδιο τεχνογνωσίας
η διαφορά είναι ότι η Αναπαραγωγή γίνεται σε θαλάμους Αναπαραγωγής & κάτω απο απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες (θερμοκρασία & υγρασία)
επίσης υπάρχει και 
 απο αυγά σαλιγκαριού :
κλίκ εδώ
τώρα πάμε και στον τρόπο διάθεσης  :
διάθεση σαλιγκαριών
σε εργοστάσια συσκευασίας σαλιγκαριών κάποιες εταιρίες  κάνουν συμβόλαιο αγοράς με τους υποψηφίους Kατευθείαν  σε αγορές του εξωτερικού Κατευθείαν σε Εστιατόρια που σερβίρουν σαλιγκάρια
Τιμή :  ;  ;  ; τιμή : 33,8 €/kg Τιμή :  4 – 6 € / kg Τιμή : 6 – 8 € / kg
   Ίσως να ήταν η πιο εύκολη μέθοδος  αλλά δυστυχώς οι περισσότερες βιοτεχνίες αγοράζουν αυτη την στιγμή  σαλιγκαρια  ”ελευθέρας βοσκής ” απο το εξωτερικό (πχ Βουλγαρία) λόγω χαμηλότερης τιμής  
συν : ευκολία στην απορρόφηση του προϊόντος
μείον : εξάρτηση, υποχρέωση αγοράς υλικών & τεχνογνωσίας
 • γίνεται έλεγχος για Σαλμονέλα & ίσως και για  βαριά Μέταλλα
 • συνήθως απαιτούνται αρκετά μεγάλες ποσότητες
 • θα  χρειαστεί κάποια “Πιστοποίηση“- ταυτοποίηση του είδους
Δυσκολία στην ανεύρεση εστιατορίων που σερβίρουν σαλιγκάρια
. έμποροι – βιοτεχνίες   Συσκευασίας Σαλιγκαριών :
 • Σαλιγκαρ ΑΕ Κοτζαβασιλόγλου , Σκύδρα Πέλλας, τηλ. 2381082613-4
 • Πρισνάλης ΑΒΕΕ , Κρύα βρύση  Πέλλας , τηλ . 23820-61930, 23820-62720, 23820-61746
 • Χέλικομ , έδεσσα ,  Παύλου Μελλά 5, Έδεσσα , Ν.Πέλλας , τηλ.: 23810-21828
 • Olympex Χρύσογλου, Βεροίας 26,  Ν. Ιωνία Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 57008 , τηλ. 2310781659, 2310780317
 • Creatan Snails, Ηράκλειο Κρήτης, τηλ 6988712296
 • Γιώργος Μπουτσούρης , Ηράκλειο Κρήτης
 •   στο εξωτερικό 
 • οι περισσότεροι αυτή την στιγμή δυστυχώς αγοράζουν σαλιγκάρια ελευθέρας βοσκής ( < 1 € / kg )
 

  Στατιστικά στοιχεία εκτροφής 2011


 

.

.

Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί με θέμα :

Σαλιγκαροτροφία Η εκτροφήΠαραγωγικά στοιχεία 2011

Κατερίνη

&

7 Φεβρουαρίου

    Σας ανακοινώνουμε ότι η προγραμματισμένη για σήμερα 7/2/2012 ενημερωτική ημερίδα με θέμα : « Σαλιγκαροτροφία – Η εκτροφή – Παραγωγικά στοιχεία 2011» αναβάλλεται λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και ακραίων φαινομένων που επικρατούν στον Νομό Πιερίας.
     Θα σας ενημερώσουμε για την νέα ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Αντωνιάδου Ιωάννα στο τηλ.2351029845
           ….
Εκπαιδευτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί με θέμα :

την εκτροφή Σαλιγκαριών

πού : Θεσ/νίκη

14 φεβρουαρίου έως 17 Φεβρουαρίου 2012  έγινε αλλαγή ημερ/νίας

πού : Αθήνα

19 φεβρουαρίου έως 22 Φεβρουαρίου 2012 έγινε αλλαγή ημερ/νίας
διοργανωτές : H Cretan-Snails, και η Diktia Kritis με την συνεργασία του Centre de formation Chateauxfarine και Berton Alimentation Animale
Πληροφορίες και Δηλώσεις συμμετοχής :
Nikos Katsoulis, τηλ 6988712296, info@cretansnails.com
 
κάποιες τελευταίες ημερίδες  που έγιναν στον Ελλαδικό χώρο σχετικά με την εκτροφή σαλιγκαριών :
     ..   .   . 
Χανιά  1 Δεκεμβρίου 2010
αποτελέσματα συζήτησης:
 
Καβάλα  8 Δεκεμβρίου 2010 
αποτελέσματα συζήτησης:
διαβάστε το
.
Κοζάνη
  18 Δεκεμβρίου 2010

 Πύργος Ηλείας   18 Δεκεμβρίου 2010
 αποτελέσματα συζήτησης :
  
  Σέρρες
 27 Ιανουαρίου
  Αποτελέσματα:
διαβάστε το
Τρίκαλα
 29 Ιανουαρίου
Αποτελέσματα:
 Zootechnia
 Θεσ/νίκη  5 Φεβρ

   Λάρισα

3 Μαρτίου
αποτελέσματα εκδήλωσης: 
βασικά σημεία της Ομιλίας:
διαβάστε το
  Τρίκαλα
15 Μαρτίου
Βίντεο :
 Βόλος
4 Μαϊου
Θεσ/νίκη
6 Μαϊου
Ανάγκη διοργάνωσης Σεμιναρίων : Ανακοίνωση ΓΕΩΤΕΕ  Μακεδονίας  Θράκης κλίκ εδώ

τεχνική  Υποστήριξη  Ακαδημαικού Επιπέδου :

Σταϊκου Αλεξάνδρα
 • Επίκ. Καθηγήτρια
 • Τμήμα Βιολογίας
 • τηλ 2310 998344
 • ώρες 10.00 – 1μμ
 • σελίδα : κλίκ εδώ

Ερευνετικά προγράμματα :
 • Μελέτη του βιολογικού κύκλου των εδώδιμων σαλιγκαριών της Eλλάδας (1980-1983)
 • Μελέτη της ανοικτής εκτροφής των εδώδιμων σαλιγκαριών της Eλλάδας (1982-1985)
 • Μελέτη του ισοενζυμικού πολυμορφισμού διαφόρων πληθυσμών του εδώδιμου σαλιγκαριού Helix aspersa από περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής Eλλάδας (1991-1994)
 • Μελέτη της διαπληθυσμιακής ποικιλότητας της συμπεριφοράς αναπαραγωγής και του σπερματικού ανταγωνισμού στο εδώδιμο σαλιγκάρι Helix aspersa με στόχο τη βελτίωση της αναπαραγωγικής διαδικασίας στις μονάδες εκτροφής του (2005- σήμερα)
 • καθηγητής 
 • Χρήστος Νεοφύτου
 • τηλ 2421093066
 • Τρίτη &  Τετάρτη 1-2μ.μ
Σελίδα Πανεπιστημίου
 • καθηγήτρια 
 •  Μαρ.Χατζηιωάννου
 • τηλ 2421093069
 • Τρίτη & Πέμπτη 4-6μ.μ
εργασία πάνω στην  
καθηγητής  Μυλωνάς Μωησής
τηλ 2810393275
καθημερινά 12.00 – 2.00 μμ
 • καθηγήτρια
 • Βαρδινογιάννη Αικατερίνη
 • τηλ 2810393272
 • καθημερινά 12.00 – 2.00 μμ
Συνέντευξη του κ .Μυλωνά :
Ακατάλληλη η Κρήτη για την εκτροφή Σαλιγκαριών
ολόκληρη η συνέντευξη :

 Ομιλία του κ. Μυλωνά στην Ημερίδα σχετικά με την προοπτική της Εκτροφής Σαλιγκαριών που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά – 1 Δεκεμβρίου 2010 :    
 .
Υγειονομικός έλεγχος σχετικά με την εμπορία και εισαγωγή σαλιγκαριών :
.
 διάφορα άρθρα δημοσιευμένα στο Internet σχετικά με τα Σαλιγκάρια :
τροφή ανοιχτού Τύπου πρόβληματα με τα Φυτοφάρμακα
Βίντεο :
Κλειστού Τύπου, Ανοιχτού ΤύπουΑλμυρός , Χαβιάρης , τύπος Κουρτίνας , τύπος Κουρτίνας 2
Δημοσιεύματα : Τα ΝέαΚαθημερινή , Αρκαδία , Άποψη , Θάρρος , Πύλος ,
 .


forum συζητήσεων
http://tolinionews.blogspot.com/
http://snail-nait.blogspot.com/
  Saligari.forumup.gr  κλίκ εδώ   κλίκ εδώ
.

 βιβλία σχετικά με την Εκτροφή Σαλιγκαριών

 Μαρία Λαζαρίδου

  καθηγήτρια ΑΠΘ, τμήμα Βιολογίας, Τομέα Ζωολογίας

Eκτροφή σαλιγκαριών

έτος έκδοσης :1985
εκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη

 Μαρκάκης Στέλιος

Το σαλιγκάρι και η εκτροφή του
εκδόσεις Σταμούλης
έτος έκδοσης 1990

 Giuseppe Gallo

ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΙΑ
έτος έκδοσης : 2003
Εκδόσεις: Ψύχαλος
undefined

 Κεβρεκίδης Σάββας

εκτροφέας – παραγωγός
Το Σαλιγκάρι και η εκτροφή του
  περιεχόμενα – κόστος :
Περιληψη – σχόλια:

 Νικολαϊδης Αβραάμ

Γεωπόνος

Σαλιγκαροτροφία

Περιεχόμενα – κόστος
έτος έκδοσης : 2011

Τζιοβάνι Αβανίνα

Σαλιγκαροτροφία
εκδόσεις : Διεθνές Ινστιτούτο σαλιγκαροτροφίας Κεράσκο Ιταλίας ….
   
: τί είναι η μάνα ( γεννήτορας) ;
 • Καταρχήν στα Σαλιγκάρια δε υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ Αρσενικών – θυληκών :
 • ο λόγος  : Τα σαλιγκάρια είναι ερμαφρόδιτα
 • δηλαδή κάθε Σαλιγκαράκι, όταν συμπληρώσει κάποιους μήνες ζωής ( 8 μήνες min ) βρίσκεται σε στάδιο  αναπαραγωγής, όπως όλα τα είδη του ζωικού Κεφαλαίου
 • μετά μπορεί να γεννήσει αυγά , απο τα οποία θα εκκολαφθούν άλλα μικρά σαλιγκαράκια
Τί το ιδιαίτερο έχουν οι μάνες – γεννήτορες που θα προμηθευτούμαι & θα εγκαταστήσουμε στο εκτροφείο μας :
 • Ουσιαστικά τίποτα το ιδιαίτερο – απλώς έχουν απο την γέννησή τους τουλάχιστον 8 μήνες ζωής και μπορούν να γεννήσουν αυγά
 • πόσα αυγά  γεννάει κάθε  ”καλή μάνα : απο 80 αυγά min έως 120 αυγά max
 • φυσικά όλα αυτά όταν έχουμε Μάνες 1ης γέννας
 • οι ‘ μάνες ” μετά την γέννα παρουσιάζουν το φαινόμενο στις επόμενες γέννες να έχουν ” μειωμένη ικανότητα” γέννησης αυγών & αναπαραγωγηκής Ικανότητας
 • οπότε το ζητούμενο σε κάθε εκτροφέα είναι να προμηθευτεί  ή να βρεί “μάνες – γεννήτορες” 1ης γέννας επειδή οι Μάνες 2ης γέννας ή και 3ης γέννας  έχουν μειωμένη ικανότητα αναπαραγωγής σε σχέση με την αναπαραγωγική  Ικανότητας  που έχουν Μάνες  που θα γεννήσουν για 1η φορά στην ζωή τους
 • Πόσες τέτοιες ” Μάνες ‘ πρέπει να εγκαταστήσω στο Εκτροφείο μου στο ξεκίνημα, όταν θα στήσω το εκτροφείο μου :
 • για να μην  μπερδευτούν  κάποιοι με αριθμούς απο Μάνες – γεννήτορες (έτσι και αλλιώς δεν πρόκειται και ούτε μπορεί κάποιος  να μετρήσει  το αριθμό  Σαλιγκαριών,  ένα-ένα, που είναι κάποιες χιλιάδες ) :
 • λεπτομέρεια Νο 1 : τα Σαλιγκάρια είναι αρκετά ευαίσθητα στην αλλαγή κλίματος - θερμοκρασίας – Σχ. Υγρασίας-αλλαγής Περιβαλλοντικού Ενδιατήματος
 • λεπτομέρεια Νο 2 : μετα την εγκατάσταση των μάνων  -  γεννήτορων αρκετά απο αυτά πεθαίνουν , λόγω αλλαγής Κλίματος , κακής διατροφής , κακού χειρισμόύ κτλ . . . . .Πχ  Μπορεί  κάποιος να προμηθευτεί για  αρχή  70 Kg / στρέμμα και μετα απο 2-3 βδομάδες που θα πεθάνουν κάποια λόγω αλλαγής Κλίματος , να απομείνουν τελικά τα 40 kg στο στρέμμα
 • Γενικά μετά το πέρασμα των 2- 3  βδομάδων εαν απομέινουν 40 – 50 kg / στρέμμα ως αρχική Πυκνότητα  : είναι σχετικά μια πολύ καλή πυκνότητα για Αρχή ( για του κλειστού τύπου χρειαζόμαστε πολύ πιο υψηλές πυκνότητες) 
 • η θνησιμότητα των Μάνων – Γεννητόρων αυξάνεται σημαντικά εάν οι Μάνες προέρχονται απο κάποια περιοχή στην οποία υπάρχει   μεγάλη διαφορά στις  Κλιματολογικές Συνθήκες.
 • Άλλοι λόγοι για την αρχική θνησιμότητα  ίσως είναι η αλλαγή τροφής
 • προσωπική γνώμη του συντάκτη : προμηθεια απο Μάνες – Γεννήτορες σχετικά απο κοντά , όπου οι Κλιματολογικές Συνθήκες   να μην έχουν πολύ μεγάλες  διαφορές
 • Πόσο κοστίζουν οι μάνες σε Ευρώ ; ; ; ; ;
 • Πριν απο 1 χρόνο όπου οι Μάνες εδώ στην Ελλάδα   ήταν δυσεύρετες κόστιζαν το 1 κιλό πάνω από 20 Ευρώ/Κιλό (22 – 23 Ευρώ /κιλό. Τώρα που υπάρχει σχετική πληθώρα Αριθμού Εκτροφέων & υγιείς  Ανταγωνισμός  μπορεί κάποιος να βρεί αξιόλογες & υγειής Μάνες με   5.5 Ευρώ / κιλό
 • Ερώτηση : Εαν βγώ έξω στην Φύση & αρχίζω να μαζέυω Σαλιγκάρια – μπορώ να στήσω το εκτροφείο μου με  τις συγκεκριμένες Μάνες :
 • Απάντηση  : καταρχήν θα πρέπει να σιγουρευτήται ότι  πρόκειτει να μαζεψεται το συγκεκριμένο είδος πχ  το Helix Aspersa Muler ( Κρητικός κοχλίας) -   το συγκεμριμένο είδος μπορείτε να το βρήτε  εν αφθονία  στην Νότια Ελλάδα ( Κρήτη )
 • υπάρχει κίνδυνος οι συγκεκριμένες μάνες να  έχουν επιμολύνθεί με Σαλμονέλλα ( μια εργαστηριακή εξέταση δεν βλάπτει)
 • μπορεί οι συγκεκριμένες μάνες να έχουν ήδη γεννήσει 1 φορά οπότε να έχετε υπόψην ότι οι επόμενες γέννες θα έχουν  μειωμένη αναπαραγωγική Ικανότητα
Μπορώ να ξεκινήσω την εκτροφή μου με ” γόννο ” : Ναι ,  ο γόννος είναι τα αυγά του σαλιγκαριού , τα οποία μετά την εκκόλαψη βγάινουν τα μικρά σαλιγκαράκια με τον οποίο μπορούμε να ξεκινήσουμε το εκτροφείο μας χωρίς  “μάνες – γεννήτορες “
 • Πόσο κοστίζει αυτός ο γόννος ; ; στο Εξωτερικό πουλιέται 450 Ευρώ/ kg,  εδω στην Ελλάδα υπολογίστε καμια 800 – 900 Ευρώ / kg
 • πόσα Κιλά  γόνου θα χρειαστούν   :  υπολογίστε καμια 6 – 7  kg /στρ τουλάχιστον για ξεκίνημα ( έως και 20 kg / στρ για του κλειστού τύπου) φυσικά εξαρτάται απο την ηλικία  και κατα συνέπεια το μέγεθος απο τα μικρά σαλιγκαράκια
Τί παραγωγή  (σε κιλά ) θα βγάλω απο το Εκτροφέιο μου :
 • Καταρχήν η απόδοση του Εκτροφείου δεν εξαρτάται μόνο απο το Στήσιμο του Εκτροφείου αλλά απο την μετάπειτα  διαχείρησή του
 • εξάλλου πώς στήνεται ενα εκτροφείο Σαλιγκαριών μπορεί ο καθένας να καταλάβει, φτάνει να αναζητήσει στο Internet φωτογραφίες στο Google  πχ απο Snailfarm κλίκ εδω ή εναλλακτικά να επισκεφτείτε ένα εκτροφείο σαλιγκαριών απο κοντά
 • η απόδοση κάθε εκτροφείου εξαρτάται απο την διαχείρηση του & απο την Ικανότητα του κάθε υποφήφιου Εκτροφέα να κατανόησει τον βιολογικό κύκλο , συνήθειες και αδυναμίες του Σαλιγκαριού
 • Αναφορές σχετικά με τις αποδόσεις  κάποιου Εκτροφίου Σαλιγκαριών που έχουν εκφραστεί σε διάφορα   ΜΜΕ   κατα καιρούς απο κάποιες Εταιρίες που παρέχουν Τεχνογνωσία , Μάνες,  στήσιμο εκτροφείου, εμπορία, πώληση  κ.τ.λ. :
 • 1000 kg  / στρ  για τα Ανοιχτού τύπου Εκροφεία
 • 3000 kg / στρ για τα κλειστού τύπου Εκτροφεία
 • Τι αποδόσεις μπορεί  ομως  κάποιος να επιτύχει πραγματικά  ; ; ;   εάς βγάλει κάποιος τουλάχιστον μια ελάχιστη αναμενόμενη παραγωγή όπως  οι  παραπάνω, μετά κόπων & βασάνων, θα πρέπει να είναι ευχαριστημένος και  αφού δει τις δυσκολιες & τις διαδικασίες για την εκτροφή μετά  ας κάνει όνειρα για υψηλές αποδόσεις – πολλοί ενώ έχω προσπαθήσει δεν μπόρεσαν να επιτύχουν τις παραπάνω αποδόσεις
 • Ο επιφαινόμενος συντάκτης συνηστά στους επίδοξους εκτροφείς  Σαλιγκαριών να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί στις διάφορες αποδοτικές & κερδοφόρες Σειρήνες  που υπόσχονται σίγουρη απόδοση , σίγουρα κέρδη και σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση : η εκτροφή σαλιγκαριών δεν είναι  η Χρυσή Κότα που γεννάει Χρυσά Αυγά. Εάν ήταν έτσι σίγουρα κάποιοι πριν απο εσάς θα το είχαν κάνει  και αυτήν την στιγμή ο κλαδος της εκτροφής Σαλιγκαριών δεν θα είχε ανάγκη & την συνεισφορά σας στην συγκεκριμένη εκτροφή γιατί πολυ απλά  άλλοι  εκτροφείς  πριν απο εσάς θα ειχαν καλύψει  τις συγκεκριμένες ανάγκες που υπάρχουν !
 • Επίσης ο συγκεκριμένος Συντάκτης κρίνει ότι ο καθένας θα πρέπει κάποιος να επιδιώκει παραγωγές  ( ανάλογα του τύπου εκτροφής) της ελάχιστης αναμενόμενης παραγωγής , και στην συνέχεια  αφού έχει επιτύχει τους ελάχιστους στόχους , τότε και μόνο να αποβλέπει σε μεγαλύτερες προσδοκίες
 • πολλές υψηλές παραγωγές π.χ. άνω των 5 τόνων, που υπόσχονται πολλές , καλως ή κακώς, παλιές ή νεοεισερχόμενες Εταιρίες στον συγκεκριμένο κλάδο (οι οποίες ξεφυτρώνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα σαν τα Μανιτάρια) ανήκουν μάλλον στην Σφαίρα του θεμιτού Ανταγωνισμού, ίσως και Σουρεαλισμού,    δεδομένου ότι οι συγκεκρμένες αποδόσεις δεν μπορούν να αποδειχθούν (τουλάχιστον με επίσημα κατεγραμμένα στοιχεία) στην Ελληνική Επικράτεια

 Πιστοποίηση

 Bιολογικά

   ΌΧΙ δεν υπάρχει αυτή την στιγμή πρότυπο ή προδιαγραφές συστήματος εκτροφής, αναγνωρισμένο απο το επίσημο ελληνικό κράτος, που να πιστοποιεί ότι τα σαλιγκάρια είναι βιολογικής εκτροφής.
  Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & τροφίμων επεξεργάζεται αυτή την στιγμή κανόνες και προδιαγραφές για την εκτροφή και την τυποποίηση του σαλιγκαριού
  Πιστοποιηση Γεννητόρων :
   Τα μοναδικό Κέντρα, σύμφωνα με το επίσημο ελληνικό κράτος , που μπορούν να πιστοποιήσουν ζώα είναι τα ΚΕΝΤΡΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ
τηλ :   
 πιστοποίηση HACCP ; είναι σύστημα που απευθύνεται σε επιχειρήσεις και  αφορά σύστημα διαχείρησης απο την συγκομιδή του προϊόντος  και μετά :
 • τυποποίηση,
 • επεξεργασία,
 • μεταποίηση,
 • εμπορία,
 • διάθεση
   ( οι μοναδικοί αγρότες ή κτηνορόφοι που έχουν τέτοιο σύστημα ελέγχου είναι αυτοί που κάνουν καθετοποίηση της παραγωγής απο την παραγωγή έως και την τυποποίηση ή την διάθεση του προϊόντος)

Ολοκληρωμένο σύστημα εκτροφής
   τα μοναδικά συστήματα που υπάρχουν αυτή την στιγμή είναι :
    για τα σαλιγκάρια δεν υπάρχει ακόμη πρότυπο εκτροφής , αναγνωρισμένο απο το επίσημο ελληνικό κράτος.
  
     Οποιαδήποτε πιστοποίηση σε οτιδήποτε προϊόν υπάρχει , θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένη απο το ελληνικό Κράτος .   Εάν κάποιος σαν “πλασάρει” κάτι ως πιστοποιημένο ρωτήστε :
 • ποιό είναι το πρότυπο πιστοποίησης ;
 • ποιός ο φορέας Πιστοποίησης;
 • απο ποιόν ελέγχεται ο συγκεκριμένος φορέας Πιστοποίησης ( είναι αναγνωρισμένος απο το επίσημο κράτος ) ;
 γι΄οποιαδήποτε πιστοποίηση στoν γεωργικό ή κτηνοτροφικό τομέα στο στάδιο της εκτροφής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ο ΟΠΕΓΕΠ – Agrocert , ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη όλων των συστημάτων πιστοποίησης στον αγροτικό τομέα

ΟΠΕΓΕΠ -Agrocert

 • Πατησίων & Aνδρου 1, Αθήνα 11257
 • Τηλ: 210 8231277
 • Fax: 210 8231438

κατασκευή  δικτυοκηπίου :
   Κάποιοι κατασκευαστές έχουν έγκριση τύπου για την συγκεκριμένη κατασκευή.

……….

Υπάρχει κάποιος Συν/σμός  σαλιγκαροτρόφων ;   

  ΝΑΙ , ιδρύθηκε απο 23 μέλη ( απο τα οποία τα 10 μέλη έχουν αυτή την στιγμή εκτροφεία σαλιγκαριών)
   
Σκοπός Συνεταιρισμού:
 • να βοηθηθούν όλα τα μέλη πάνω σε θέματα τεχνογνωσίας , επειδή σήμερα δεν υπάρχει εδώ στην Ελλάδα επαρκή Τεχνογνωσία πάνω στην εκτροφή Σαλιγκαριών
 • μεταποίηση του προιόντος
 • προώθηση-διακίνηση του προίόντος
πότε έγινε η ιδρυτική συνάντηση του Συνεταιρισμού : την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2011
πού : στην Καρδίτσα ( Γεφύρια Σοφάδων)
αρχικά μέλη : 23 (απο αυτούς τα 10 μέλη έχουν εν λειτουργία εκτροφείο σαλιγκαριών )
έδρα συνεταιρισμού : Γεφύρια Καρδίτσας
καταστατικό συνεταιρισμού : κλίκ εδώ
πρόεδρος συνεταιρισμού : Μάλκας Δημήτριος ( κλίκ εδώ)
ερωτήση : μπορεί κάποιος τώρα να γίνει μέλος του συνεταιρισμού ;
απάντηση : ΝΑΙ
χρειάζεται να πληρεί κάποιες προυποθέσεις ( π.χ. να έχει εκτροφείο σαλιγκαριών)
απάντηση : ΟΧΙ , δεν χρειάζεται να έχει ήδη εκτροφείο σαλιγκαριών, μπορεί να γίνει ο οποιοσδήποτε
Σελίδα Συνεταιρισμού :  
διαβάστε για την 1η συνάντηση
 
Θέλω να δώ αυτοπροσώπος ένα εκτροφείο σαλιγκαριών απο κοντά & να μιλήσω :
 • Γεφύρια Καρδίτσας
 • Μάλκας Δημήτριος
 • τηλ 6974783611
 • πως θα πάω : κλίκ εδω

μέλη του συν/σμού σαλιγκαροτρόφων
κλίκ πάνω για μεγένθυση

Υπάρχει κάποια ομάδα φίλων Σαλιγκαριού ;

 • Σελίδα Ομάδας
 • forum Ομάδας
συνάντηση στην Λάρισα
προβλήματα στην Εκτροφή Σαλιγκαριών :
 • το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στην ” αλλαγή κλίματος – προσαρμογή ” :  τα σαλιγκάρια έχουν  μεγάλη ευαισθησία στην απότομη αλλαγή τόπου- κλίματος : έχει παρουσιαστεί το φαινόμενο πολλά σαλιγκαρια , μετά την μεταφορά , να μην μπορούν να αντεπεξέλθουν στις απότομες αλλαγές της θερμοκρασίας και υγρασίας , και να πεθαίνουν έτσι απλά.
 • προσβολή απο Εχθρούς &  Ασθένειες πχ Ακάρεα, Ψευδομονάδα
 • οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα ( πχ – 10 C° )  μπορούν να αποτελειώσουν τα σαλιγκάρια
 • επίσης τα υπολείματα τροφής & νεκρών σαλιγκαριών μαζί με την υγρασία που θα υπάρχει  στο εκτροφείο μας αποτελούν εστίες ανάπτυξης διάφορων μυκητολογικών ασθενειών
   …   
κάντε κλίκ επάνω

προσωπική συμβουλή του επιφαινόμενου συντάκτη :
  Επειδή ( κατα την προσωπική άποψη του συντάκτη ) θα ήταν μέγα λάθος να αναπαυτεί κάποιος σε σίγουρα κέρδη στον απόηχο των κερδοφόρων σειρήνων που υπόσχονται σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση & εύκολα κέρδη : προτού αποφασίσεται να επενδύσεται έστω και 1 Eυρώ – και αρκετό χρόνο (μετά τα 2 χρόνια θα υπάρχει χρηματικό αντίκρισμα - (εάν πάνε όλα καλά εως τότε )  έως τότε θα πρέπει να επενδύσουμε τόσο σε χρήματα όσο και σε προσωπική εργασία
 • η εκτροφή σαλιγκαριών δεν είναι η χρυσοφόρα ενασχόληση που θα σας αποκαταστήσει με σίγουρα κέρδη : όπως κάθε νέα πρωτοεμφανιζόμενη εκτροφή έτσι η συγκεκριμένη εκτροφή εμπεριέχει  άπειρες δυσκολίες & προβλήματα
αφού έχετε αποφασίσει να ξοδέψετε αρκετά χρήματα και εξίσου αρκετό χρόνο και υπομονή :
 • ενοχλήστε όλες τις εταιρίες που απασχολούνται στον κλάδο
 • ζητήστε δ/νσεις & τηλέφωνα των πελατών τους και πραγματοποιήστε επισκέψεις από κοντά με κάποιους εκτροφείς σαλιγκαριών και συνομιλήστε μαζί τους για την κατασκευή , τα προβλήματα , την διάθεση των προϊόντων τους κ.τ.λ.
 • Όπως ο κάθε καλός επαγγελματίας δίνει τα Ονόματα & δ/νσεις των πελατών του ( η καλύτερη διαφήμιση είναι οι ευχαριστημένοι πελάτες) έτσι και οι εταιρίες με τις οποίες θα θελήσετε να συνεργαστείτε θα πρέπει κανονικά να σας δώσουν τα ονόματα των ευχαριστημένων πελατών τους ( οι οποίοι θα πρέπει να είναι εντελώς ανεξάρτητοι και να μην έχουν κάποια αλληλεξάρτηση απο τις εταιρείες πχ αντιπρόσωποι, προμηθευτές μανών, διχτύων, διχτυοκηπίων, φυτών κτλ) ώστε να μπορείτε να διασταυρώσετε την αξιοπιστία & την αποτελεσματικότητα του παρεχόμενου επιπέδου τεχνογνωσίας.  Αποφυγή & δικαιολογίες θα πρέπει να σας οδηγήσουν σε σκεπτικισμό.
 • προσπαθήστε να μάθετε αρκετές πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω εκτροφή & μάλιστα από παλιούς εκτροφείς που ασχολούνται χρόνια με το συγκεκριμένο αντικείμενο , μπορεί να μην είναι “Ακαδημαϊκοί ” στην μετάδοση γνώσης, αλλά σίγουρα πολύ πιο ουσιώδεις & ρεαλιστές στην μετάδοση πραγματικών στοιχείων σχετικά με την προοπτική & πώληση σαλιγκαριών ( πάντα οι γνώσεις των παλιών δεν έβλαψαν κανέναν )
 • επίσης θα ήταν (άποψη του υποφαινόμενου συντάκτη) λίγο  ριψοκίνδυνο να φύγει κάποιος από την μεγαλούπολη (πχ Αθήνα) και  να καταφύγει σε τραπεζικό δανεισμό ώστε  να εγκατασταθεί στην επαρχία με μοναδική προσδοκία : μετά από 18 μήνες να πάρει εισόδημα από τα σαλιγκάρια , και έως τότε η διαβίωση να γίνετε από τις οικονομίες  που έχει μαζέψει τόσο καιρό
 • πάρα πολλοί επίδοξοι εκτροφείς στο παρελθόν έχουν επενδύσει τόσο σε χρήμα όσο και σε χρόνο & εργασία πάνω στην εκτροφή σαλιγκαριών αλλά τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα που περίμεναν
 • μπορεί σε διάφορα έντυπα να έχετε διαβάσει για “πετυχημένους “ Αγρότες οι οποίοι παράτησαν τις παραδοσιακές καλλιέργειες με σκοπό να ασχοληθούν με την χρυσοφόρα ενασχόληση της εκτροφής Σαλιγκαριών,  υπάρχουν όμως και  άλλοι τόσοι που προσπάθησαν &  επένδυσαν τόσο σε χρήμα & χρόνο και ακολούθησαν πιστά τις συμβουλές απο τις διάφορες Εταιρίες του κλάδου και δεν έβγαλαν ούτε καν την ελάχιστη αναμενόμενη παραγωγή με αποτέλεσμα τον οικονομικό μαρασμό & κατα επέκταση την οικονομική χρεωκοπία – δυστηχώς αυτές οι περιπτώσεις δεν βλέπουν τα φώτα της δημοσιότητας
 • επειδή το σαλιγκάρι είναι ζωντανός οργανισμός , όπως και στα άλλα ζώα πχ Αγελάδες , Πρόβατα  έτσι και τα σαλιγκάρια μπορεί  να χτυπήσει κάποιος απρόσμενος παράγοντας πχ ασθένεια – ακaρεα κτλ και να τα αποτελειώσει έτσι απλά  ( πχ το 2009 η Βρουκέλωση αποτελείωσε ολόκληρες Κτηνοτροφικές Μονάδες με Αγελάδες Γαλακτοπαραγωγής σε περιοχή της Θεσσαλίας με καταστροφικές συνέπειες )
 •  Επίσης  ο επιφαινόμενος Συντάκτης, πληροφοριακά, δεν έχει επαγγελματικά απολύτως καμιά σχέση τόσο  με την παροχή Τεχνογνωσίας, εγκατάσταση εκτροφείων, διχτυοκήπιων, πώληση μανών κτλ , αλλά η καθαρή επαγγελματική του ενασχόληση περιορίζεται  ώς καθαρά Γεωπόνος Μελετητής ( μελέτες για Ν. Αγρότες, σχέδια Βελτίωσης , βιολογικά , Νιτρορύπανση κτλ ) και τα  στοιχεία που αναφέρονται  στην συγκεκριμένη Ενότητα – Θεματολογία, αναφέρονται εντελώς  πληροφοριακά & ενδεικτικά όπως επίσης η αναφορά των εταιρειών, ονομάτων κτλ σε σελίδα παραπάνω συνδέσμου είναι καθαρά πληροφοριακή και ο επιφαινόμενος συντάκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι γράφεται & υπάρχει & υπόσχεται έξω απο τον συγκεκριμένο ιστότοπο και ειδικά σε ιστοσελίδες που υπόσχονται Λαγούς & Πετραχήλια με υψηλές αποδόσεις οι οποίες θα ανυψώσουν τους υποψήφιους εκτροφείς σε ανώτερα επίπεδα οικονομικής, επαγγελματικής & κοινωνικής καταξίωσης !
 • Ο   επιφαινόμενος συντάκτης θα ήθελε να προειδοποιήσει τους επίδοξους εκτροφείς Σαλιγκαριών ότι οι υψηλές αποδόσεις που υπόσχονται   κάποιες εταιρίες στον κλάδο Σαλιγκαριων και διαφημίζονται απο διάφορα έντυπα, ΜΜΕ , ειδικά  για αποδόσεις έως και 10 t /στρ κτλ. αποτελούν περισσότερο  απατηλό Όνειρο θερινής Νυκτός παρά πραγματικό γεγονός και  λογικά θα έπρεπε , εάν είναι έτσι,  οι παραπάνω υψηλές αποδόσεις να αποδεικνύονται με επίσημα έγγραφα , τιμολόγια, δελτια αποστολής κτλ . Σήμερα για τον συγκεκριμένο κλαδο δυστηχώς δεν υπάρχουν επίσημα κατεγραμμένα  στατιστικά στοιχεία απο την Ελληνική Στατιστική υπερεσία για τις αποδόσεις των εκτροφείων Σαλιγκαριών που έχουνε στηθεί στον ελλαδικό χώρο , όπως υπάρχουνε για άλλους κλάδους της γεωργίας-κτηνοτροφίας πάνω στις εισροές – εκροές.
 • Ο επιφαινόμενος συντάκτης δεν θέλει ούτε να αποθαρρύνει αλλά ούτε να ενθαρρύνει  θερμά την ενασχόληση με την εκτροφή σαλιγκαριών , απλώς συνιστά σε όσους έχουν σκοπό να ασχοληθούν επιφυλακτική αισιοδοξία και όποια κίνηση κάνουν στον συγκεκριμένο κλάδο να την κάνουν βήμα βήμα, δεν χρειάζετε να στήσουν κατευθείαν ενα μεγάλο εκτροφείο, αλλά καλύτερα θα ήταν να ξεκινήσουν με μια σχετικά μικρή έκταση , και εφόσον δουν ότι όλα πάνε καλά τότε μόνο να επεκταθούν !
 • ποιά είναι η ιδανική έκταση για να ξεκινήσει μια οικογένεια ως επαγγελματική ενασχόληση με την εκτροφή σαλιγκαριών:
              ή       
παραπάνω έκταση θα χρειαστεί  βοηθητικό εργατικό προσωπικό

Επίσης εύχεται σε όσους θα ενασχοληθούν με το συγκεκριμένο αντικείμενο καλή συνέχεια & καλή επιτυχία !                                                                                                                                      ΠΗΓΗ:basilakakis.wordpress.com